صفحه اصلی > معرفی برگزارکننده
.: معرفی برگزارکننده

دانشكده مهندسی نقشه ­برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی با همكاری قطب علمی فناوری اطلاعات مكانی

     اين دانشكده به عنوان اولين دانشكده مهندسی نقشه­ برداری كشور، با حضور اساتيد برجسته و متخصص، به عنوان معتبرترين مركز توسعه و توليد علم و فن در زمينه فناوری اطلاعات مكانی، در كشور به حساب می­ آيد. اعضاء هيأت علمی دانشكده شامل ۱ استاد، ۸ دانشيار، ۱۳ استاديار و ۱ مربی در قالب چهار گروه آموزشی ژئودزی، فتوگرامتری، سنجش از دور و سيستمهای اطلاعات مكانی فعاليت مي نمايند. " قطب علمی فناوری اطلاعات مكانی" دانشكده، به عنوان نهادی متشكل از اساتيد برجسته، ضمن تعامل با نهادهای مولد فكر، عامل محرك توسعه كشور جهت دستيابی به كيفيت برتر اين فناوری، در سطح ملی و منطقه ­ای می­ باشد.