صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات
.: راهنمای نگارش مقالات

عنوان مقاله

نام و نام خانوادگی نویسنده اول1*، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم2 ، نام و نام خانوادگی نویسنده سوم3

1- وابستگی سازمانی یا مرتبه دانشگاهی

2- وابستگی سازمانی یا مرتبه دانشگاهی

3- وابستگی سازمانی یا مرتبه دانشگاهی

چکیده


این فایل جهت آشنایی با نحوه نگارش و تنظیم مقاله برای کنفرنس مهندسی فناوری اطلاعات مکانی تهیه شده است. کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکانی با هدف انتشار دستاوردهای علمی و پژوهشی پژوهشگران در کلیه شاخه­های مهندسی نقشه برداری آماده پذیرش مقاله در این زمینه می­باشد. از کلیه پژوهشگران محترم تقاضا می­شود جهت تنظیم مقاله خود برای چاپ در نشریه به قالب ارائه شده توجه فرمایند. طول چكيده كمتر از 150 كلمه و بيشتر از 300 كلمه نباشد. چكيده بايد يك پاراگراف باشد و از اشاره به مراجع در چكيده خودداري شود.

واژه­های کلیدی: نشریه، مهندسی فناوری اطلاعات مکانی، مقاله.


1- مقدمه


کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکانی با هدف انتشار دستاوردهای علمی و پژوهشی پژوهشگران در کلیه شاخه­های مهندسی نقشه­برداری آماده پذیرش مقاله در این زمینه می­باشد. زمینه­های مورد نظر برای پذیرش مقاله در این کنفرانس عبارتند از مهندسی نقشه­برداری و ژئودزی، سیستمهای اطلاعات مکانی، سنجش از دور و فتوگرامتری. همچنین دستاوردهای مرتبط با کاربرد این علوم در سایر زمینه­ها نیز در صورتی که حاوی نوآوریهای علمی و پژوهشی شناخته شوند، مرتبط با موضوع نشریه می­باشند.

2- اندازه کاغذ و محدوده متن

هر مقاله می­بایست حداکثر 8 صفحه بوده که اندازه کاغذ در اینجا 210 میلیمتر در 297 میلیمتر مطابق با ابعاد کاغذ A4 می­باشد. فاصله نوشتار از لبه­های کاغذ عبارتند از 5/2 سانتیمتر برای بالا و پایین و 3 سانتیمتر برای راست و چپ. متن اصلی مقاله به صورت تک ستونه باشد. شماره صفحات می­بایست در کلیه صفحات به صورت متفاوت در صفحات زوج و فرد به شکل آمده در همین متن درج گردد.

3- اندازه و نوع نوشتار

متن مقاله لازم است با اندازه  12 و فونت B Nazanin تهیه گردد. عنوان مقاله، عناوین بخشها، نام نویسندگان، عنوان شکلها و جدولها نیز باید با فونت B Nazanin نوشته شوند با این تفاوت که اندازه و Style  آنها متفاوت می­باشد.

3-1- عنوان مقاله و نام نویسندگان

عنوان مقاله می­بایست با اندازه 14، فونت B Nazanin و به صورت Bold نوشته شود همچنین با در نظر گرفتن فواصل بین کلمات نباید از 120 حرف تجاوز نماید. نام نویسندگان با اندازه 10، فونت B Nazanin و به صورت ضخیم، مشخصات نویسندگان شامل عنوان دانشگاهی یا عنوان در محل خدمت با اندازه 8 و فونت B Nazanin نوشته شود. در صفحه اول راهنما نمونه ارائه شده را مشاهده می­نمایید. مشخصات کامل نویسنده مسئول نیز در پانوشت صفحه اول مطابق نمونه آورده شود.

4- چکیده و کلمات کلیدی

برای هر مقاله لازم است تا در صفحه اول یک چکیده از کل مقاله ارائه گردد به صورتیکه کمتر از 150 و بیشتر از 300 کلمه نباشد. چکیده می­بایست کل عملیات انجام شده در تحقیق را به همراه نتایج آن در بر داشته و به صورت کاملاً خلاصه بیان گردد. بعد از آن فهرست کوتاهی از واژه­های کلیدی (حداکثر 5 واژه) آورده می­شود که بر مبنای موضوع اصلی مقاله می­باشند و به خوانندگان کمک می­کنند که آیا موضوع مقاله مرتبط با علائق پژوهشی آنها می­باشد یا خیر.  

 

5- استفاده از مراجع

مراجع مورد استفاده به صورت شماره گذاری شده در انتهای مقاله که ترتیب آنها  بر اساس ظاهر شدن در متن مقاله می­باشد، آورده شوند. در متن مقاله نیز شماره مرجع در یک جفت براکت قبل از پایان جمله مورد استفاده قرار می­کیرد. اگر برای یک متن چندین مرجع مورد استناد باشد می­بایست همگی در یک جفت براکت قرار گیرند مانند [1، 2، 3 و 4]. در اینجا نحوه نگارش مراجع برای کتاب، مقاله در نشریات، پایان نامه و مقاله در کنفرانس توضیح داده شده و همچنین در بخش مراجع چندین نمونه آورده شده­اند. ساختار آورده شده مطابق استاندارد IEEE می­باشد.

مرجع از نوع کتاب یا گزارش

A. Author,B. Author,and C. Author,Title of Book. Place of Publication: Publisher,Year.

مرجع از نوع بخش از کتاب

A. Author,B. Author,and C. Author,“Title of Chapter”,in Title of Book. A. Author,B. Author,and C. Author,Eds.,Place of Publication: Publisher,Year,pages.

 

مرجع از نوع مقاله در نشریات

A. Author,B. Author,and C. Author,“Title of Article”,Title of Journal,Volume,pages,Year.

 

مرجع از نوع پایان­نامه

A. Author,“Title of Thesis”,Type of thesis (degree),Name of University,Year.

مرجع از نوع مقاله ارائه شده در کنفرانس

A. Author,B. Author,and C. Author,“Title of Article”,presented at the Name of Conference,Place of Conference,Year.

6- بخشها

عنوان هر بخش با اندازه 12 فونت B Nazanin و به صورت ضخیم درج گردد. عناوین بخشها به ترتیب از مقدمه شماره گذاری می­شوند که بعد از هر شماره نیز یک خط تیره به عنوان جداکننده عنوان از شماره­­اش مورد استفاده قرار می­گیرد همچنین عنوان هر بخش می­بایست راست­چین باشد. چکیده و مراجع شماره­گذاری نمی­شوند. در متن اصلی مقاله هیچ عبارت و اصطلاح انگلیسی نباشد. در چنین مواقعی معادل فارسی گذاشته شود و برای نامهای خاص از نوشتار فارسی استفاده شود. در صورت مبهم بودن عبارت فارسی می توان در اولین استفاده از پانوشت برای معادل انگلیسی استفاده نمود. یک استثناء در این زمینه مربوط به اختصارات انگلیسی می باشد که در استفاده آنها معادل فارسی کامل ، اختصار انگلیسی در پرانتز و معادل کامل انگلیسی در پانوشت آورده می­شود. برای تکرارهای بعدی استفاده از اختصار انگلیسی بلامانع است.

7- زیربخشها

هر بخش بر اساس موضوع مورد بحث آن می­تواند به چندین زیربخش تقسیم گردد. عنوان زیربخش به صورت راست­چین و با فونت B Nazanin در اندازه 12 ضخیم نوشته می­شود. در شماره گذاری زیربخشها نیز ابتدا شماره بخش و بعد شماره زیربخش با قرار دادن خط فاصله بین آنها قرار داده می­شود.

8- شکلها و جدولها

در متن مقاله هر جا که نیاز به درج شکل یا ترسیم جدول باشد توجه به نکات زیر لازم میباشد:

شکلها از وضوح کافی برخوردار باشند.

اندازه شکل و جدول به صورتی باشد که جزئیات مورد نیاز به راحتی قابل مشاهده باشد.

عنوان شکل می­بایست با اندازه 10، فونت B Nazanin ضخیم، به صورت وسط­چین و در پایین شکل نوشته شود.

عنوان جدول می­بایست با اندازه 10، فونتB Nazanin ضخیم، به صورت وسط­چین و در بالای جدول نوشته شود.

ارجاع به جدول و شکل در متن مقاله با استفاده از شماره آنها صورت گیرد. به عنوان مثال: در شکل (1) تصویر سایت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را مشاهده می­نمایید.

ارجاع به جدول یا شکل در متن مقاله در همان صفحه­ای باشد که جدول یا شکل در آن قرار دارند.

نوشته­های درون جدول در سطر اول و سایر سطرها همگی با اندازه 11 و فونت B Nazanin نوشته شوند و همگی به صورت وسط چین باشند.

نوشته­های ردیف اول جدول از نوع Bold می­باشند.

ابعاد جدول و شکل نباید متجاوز از حدود نوشتار اصلی مقاله باشند.


شکل 1: تصویر سایت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


در این ارتباط به جدول (2) نیز توجه نمایید. در این جدول Style هایی آورده شده که برای سهولت نگارش مقاله در هر بخش تهیه شده­اند.


جدول 2: Style های مورد استفاده در نگارش مقاله

نوشتار

Style

عنوان چکیده

Abstract Title

متن چکیده

Abstarct Text

عنوان نویسنده در دانشگاه یا سازمان محل خدمت

Author Address

آدرس پست الکترونیکی نویسنده

Author Email

نام و نام خانوادگی نویسنده

Author Name

 متنهای دارای bullet

Bullet

مراجع انگلیسی

English references

عنوان شکل و جدول

FigureTable Title

عنوان بخش

Heading 1

عنوان زیر بخش

Heading 2

واژه­های کلیدی

Keywords

متن اصلی

Main Text

متن درون جدول

Text Table

متن ردیف اول جدول

Text First Row Table

عنوان مقاله

TITLE


9- نتایج و پیشنهادها

مقالات این کنفرانس به زبان فارسی تهیه می­گردند. جملات مورد استفاده می­بایست صریح و گویا بوده و نیز تمامی اصطلاحات علمی مختصراً توضیح داده شوند. در صورت استفاده از عبارات مختصر و مخفف شده لازم است در اولین استفاده عبارت کامل آن در قسمت یادداشتهای پایین صفحه (Footnote) آورده شود. به عنوان مثال به این جمله توجه کنید: « سیستمهای اطلاعات مکانی موسوم به  GIS[1] می­باشند».

10- پذیرش مقاله

جهت نگارش مقاله از نرم­افزار Microsoft Office Word  استفاده نموده و مقالات را فقط با فرمت docx از طریق سامانه کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکانی در آدرس  http://ncegit2016.kntu.ac.ir ارسال نمایید  همچنین در زمینه نگارش مقاله می­توانید سؤالات خود را از طریق همین سامانه با ما در میان بگذارید و یا از طریق شماره 88877073  تماس حاصل فرمائید.

11- مراجع

[1] W. Tutte,Graph theory. England: Cambridge University Press,1984.

[2] M. J. Egenhofer,and A. Frank,“Object-oriented modeling for GIS”,Journal of the Urban and Regional Information Systems Association,Vol.4,pp. 3-19,1992.

[3] J. Lingham,“Description logics for vague spatial data”,Ph.D Thesis,Department of Spatial Information Science and Engineering at The University of Maine,2004.

[4] M. Aiello,C. Monz,and L. Todoran,“Combining linguistic and spatial information for document analysis”,in Proc. Of RIAO’ 2000 Content based multimedia information access. J. Mariani,and D. Harman,Eds.,Rio de Janeiro: Center of advanced study of information systems,2000,pp. 266-275.

[5] M. R. Hafeznia,Political geography of Iran. Tehran: SAMT Press,2002 (Persian).

[6] M. R.Mobasheri,and Y. Rezaei,“Qualitatively and quantitatively assessment of low st cloud and frog,using MSG-1 Images”,Journal of Univerisity College of Engineering,Vol. 40(8),pp. 1107-1119,2007 (Persian).

[7] S. Shafian,and M. J. Valadan Zoej,“Assessment crop yield estimation methods by using satellite images and ground observation”,presented at the Map Asia Conference,Kuala Lumpur,Malaysia,2007.

 

 

 [1] Geospatial Information System